Vraag   Antwoord
Hoe heet een één met vijftien nullen?   Miljard
Het getal dat onder de breukstreep staat is de ...   Noemer
Hoe heet de grootheid waardoor men een andere deelt?   Deler
Welke Griek verhief de wiskunde tot wetenschap?   Pythagoras
Wat is het omgekeerde van machtsverheffen?   Worteltrekken
Van wie komt deze reeks getallen: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, enzovoorts ...?   Fibonacci
Wat is het enige priemgetal dat even is?   Twee
Geef de tegenovergestelde wiskundige term voor afgeleide.   Integraal
Hoe heet het rekenbord van de Romeinen?   Abacus
Hoe heet de Duitse wiskundige uit de 19e eeuw van wiens beroemde theorie van gekromde coördinaten Einstein gebruik maakte om zijn relativiteitstheorie te formuleren?   Carl F. Gauss
Hoeveel veelvouden van drie liggen er tussen 20 en 30?   Drie

Categorieën

Interessante quizsites