Vraag   Antwoord
Leer van de geschiedenis en gesteldheid van de aarde.   Geologie
Wolkentype dat op middelbare hoogte voorkomt.   Altocumulus
Metalen plaatje of draadje dat stroom geleidt.   Elektrode
Welk Grieks woord wordt gebruikt om een tweeslachtig wezen aan te duiden?   Androgyn
Dit apparaat hangt aan een ballon om luchtdruk, temperatuur en vochtigheid te meten.   Radiosonde
Met welk meettoestel registreert men aardbevingen?   Seismograaf
Hoe noemen meteorologen de temperatuur beneden nul?   Vorst
Deze Duitse natuurkundige toonde met behulp van de Maagdenburger halve bollen de kracht van de luchtdruk aan.   Otto Von Guericke
Toestel voor het omzetten van wisselstroom.   Transformator
Wie bestudeert beroepsmatig het weer en het klimaat?   Meteoroloog
Dit is een andere naam voor "slijmdiertjes".   Amoebes
Hoe heet tot vlokken bevroren waterdamp?   Sneeuw
Wat is een ornitholoog?   Vogelkenner
Hoe heet de bepaling van een golflengte bij bijvoorbeeld een radio?   Afstemming
Hoe noemt men een trillende of slingerende beweging?   Vibratie
Tropische zware storm.   Cycloon
Binnenbekleedsel van oesterschelpen.   Parelmoer
Hoe heet een schot dat niet meteen na de ontsteking afgaat?   Nabrander
Werd in 1837 voor het eerst verstuurd door Samuel Morse.   Telegram
Beroering van de dampkring die met donder en bliksem gepaard gaat.   Onweer
Welke wetenschap wordt ook wel mathematica genoemd?   Wiskunde
Extreem hoog water doordat de zwaartekracht van zon en maan elkaar versterken.   Springvloed
Hoe wordt een snelheidsmeter ook wel genoemd?   Tachometer
Hoe wordt een astronomische kijker genoemd?   Telescoop
Welk apparaat meet de luchtdruk en schrijft die weg op een strook papier?   Barograaf
Russisch atoomgeleerde en dissident.   Andrej Sacharov
In deze stof lost goud op.   Koningswater
Geef de naam van een landschapsverschijnsel met grote pilaren van kalksteen.   Druipsteengrot
Hij ontving in 1953 de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk als arts en zendeling in Afrika.   Albert Schweitzer
Hoe wordt een aandrijfriem voor machines ook wel genoemd?   V-Snaar
Hoe heet het elementaire deeltje, negatief geladen, met de kleinst mogelijke hoeveelheid lading?   Elektron
Welke vette vloeistof wordt gemaakt van pinda's?   Arachideolie
Hierin staan de vluchtgegevens van een vliegtuig.   Zwarte Doos
Welk type trein kan de hoogste snelheid halen?   Magneetzweeftrein
Wat wordt op de beaufortschaal uitgezet?   Windkracht
Natuurlijke afvalmaterialen die geschikt zijn als energiebron.   Biomassa
Onderdeel van een remsysteem dat wel eens aan vervanging toe is.   Remblok
Wat is de eenheid van trillingen per seconde?   Hertz
Welk product wordt bereid uit latex?   Rubber
Welke wetenschap wordt aangeduid met de term genetica?   Erfelijkheidsleer
Door welk draaiend onderdeel worden schepen voortbewogen?   Schroef
Harde, warme wind aan de kust van de Stille Oceaan.   Chinook
Hiermee communiceren schepen met de vaste wal.   Marifoon
Hoe wordt in de weerkunde de lichtstraal die door een gat in de wolken naar beneden schijnt genoemd?   Jakobsladder
Wie beschreef als eerste de werking van de zwaartekracht?   Isaac Newton
Hoe heet het luchtschip waarvan de Hindenburg de grootste was die ooit is gebouwd?   Zeppelin
Dit kan afgelezen worden op een altimeter.   Hoogte
Hoe heet de elektronenbuis met twee elektroden?   Diode
Waarvan zijn mistral, bora, sirocco en tramontane namen?   Winden
Hoe noemen we de afwisseling van eb en vloed?   Getijde

Categorieën

Interessante quizsites