Vraag   Antwoord
Geld slaan noemt men ook wel ...   Munten
Dit heet in het Engels "a pretext".   Smoesje
Dit uit het Grieks afkomstige woord betekent opperboodschapper.   Aartsengel
Hoe heette de Poolse taalkundige die rond 1900 het Esperanto introduceerde?   Ludwik Zamenhof
Deze Duitse taalkundige stichtte de Universiteit van Berlijn.   Wilhelm Von Humboldt
Wat bedoelen ze in Zuid-Afrika met 'braaivleis'?   Barbecue
Hoe zeg je in één woord: ontginning van minerale bodemrijkdom?   Mijnbouw
Wat is een apologeet voor iemand?   Geloofsverdediger
Een benaming voor een overdreven secuur persoon.   Pietje Precies
Zo wordt een jonge edelman ook wel genoemd.   Edelknaap
Ander woord voor elektrisch vermogen.   Wattage
Een ander woord voor heel hygiënisch.   Steriel
Het toepassen van natuurwetenschappelijke kennis heet...   Techniek
Bekende Engelse term voor meerkeuze.   Multiple choice
Wat wordt bedoeld met de taalkundige term ablaut?   Klinkerwisseling
Zo noemen de Amerikanen een stinkdier.   Skunk
Hoe wordt een door de mens gecreëerde omgeving ook wel genoemd?   Leefmilieu
Hoe noemt men een kruispunt van snelwegen ook wel?   Klaverblad
Hoe luidt Caesars zegekreet "Ik kwam, ik zag, ik overwon" in het Latijn?   Veni, vidi, vici
Hoe noemt men een gastvrouw die toeristen begeleidt in een vakantieoord?   Hostess
Een ander woord voor een hoge temperatuur.   Warmte
Hoe heet het waterdicht maken van schepen en sluisdeuren?   Breeuwen
Hoe heet de plek waarin een marktkoopman zijn waar uitstalt?   Kraam
Een ander woord voor een deel van een regiment.   Bataljon
In de middeleeuwen werd een bewapende ruiter zo genoemd.   Ridder
Wat is het tegengestelde van een professional?   Amateur
Hoe noemt men een danspartij die in de middag plaats vindt?   Thé dansant
Andere naam voor een onderofficier bij de marine.   Bootsman
Wat is een ander woord voor geografie?   Aardrijkskunde
Ken je het beroemde grammaticale ezelsbruggetje nog?   t Kofschip
Welke term gebruikt men voor buitenlands in verband met bijvoorbeeld talen, volken of geld?   Vreemd
Wat is het Spaanse woord voor (versterkt) kasteel?   Alcazar
Ten laagste een 5,5 op een schoolrapport.   Voldoende
Waar ben je bang voor als je lijdt aan "acrofobie"?   Hoogte
Welk materiaal hoort bij een 75-jarig jubileum?   Rhodium
Huishoudelijk artikel om was aan op te hangen.   Droogrek
Lid van een dwergvolk.   Pygmee
Iemand die zich door zelfstudie gevormd heeft.   Autodidact
Hoe wordt jeans ook wel genoemd?   Spijkerbroek
Wat komt er spreekwoordelijk van uitstel?   Afstel
Voorbeelden hiervan zijn een eenhoorn, een draak of een feniks: wat zoeken we?   Fabeldier
Nederlandse term voor een avontuurlijke toch, ook wel hiking genoemd.   Trekking
Een ander woord voor "naar beneden gaan".   Afdalen
Hoe noemen wen een inwoner van Bangkok, Chiang Mai of Phuket?   Thailander
Wat is een pendant?   Tegenhanger
Van welke taal heet de moderne variant Ivriet?   Hebreeuws
Hoe noemt men het optreden van een cabaretier?   Conference
In een stelling meer onderscheid aanbrengen, noemen we ook ...   Nuanceren
Wat is de algemene term voor een noodsein of een waarschuwing?   Alarm
Wat is de taalkundige term voor de beginklank van een woord?   Anlaut

Categorieën

Interessante quizsites