Synoniemen

Vraag   Antwoord
Zeegod of watersalamander.   Triton
Wat is een ander woord voor bedrevenheid of vaardigheid?   Behendigheid
Wat is het synoniem van "galaxis"?   Melkwegstelsel
Een ander woord voor een bijlage bij geneesmiddelen is een...   Bijsluiter
Wat is een ander woord voor verstedelijking?   Urbanisatie
Wat is een ander woord voor keuzemogelijkheid?   Optie
Wat betekent de term metabolisme?   Stofwisseling
Een ander woord voor een laptop.   Notebook
Een ander woord voor eet- en drinkpartij.   Gelag
Zonder voorspoed.   Ongelukkig
Een ander woord voor sleepauto.   Takelwagen
Liefde voor zichzelf.   Narcisme
Wat is een meer gangbaar woord voor "firmament"?   Hemel
Wat betekent het woord "favela"?   Sloppenwijk
Wat is een ander woord voor molentrechter?   Treem
Hoe noemen we iets waarvan er geen tweede exemplaar bestaat?   Uniek
Hoe noemt men een viering van het honderdjarig bestaan van iets?   Eeuwfeest
Zo wordt een vallende ster ook wel genoemd.   Meteoor
Een ander woord voor gift of donatie.   Schenking
Een ander woord voor huismeester?   Concierge
Dit is een ander woord voor balans.   Evenwicht
Wat is een directorium?   Heiligenkalender
Wat is een wetenschappelijke benaming voor een alleseter?   Omnivoor
Een ander woord voor sjoelen.   Bakschieten
Een andere benaming voor God.   Opperwezen
Hoe wordt een draagbare computer ook wel genoemd?   Laptop
Hoe noem je een glazen veranda aan een huis?   Serre
Wat is een ander woord voor koning?   Vorst
Andere benaming voor vochtig warm.   Zwoel
Zo is myopie beter bekend.   Bijziendheid
Hoe noemt men de leer van de bouwtechniek ook wel?   Bouwkunde
Hoe heet een mondelinge uitwisseling van gedachten?   Gesprek
Zo wordt de bedrijver van een misdrijf aangeduid.   Dader
Ander woord voor plantkundige.   Botanicus
Onontkoombaar rampzalig gegeven.   Noodlot
Ander woord voor in voorraad gemaakte kleding.   Confectie
Wat is het synoniem voor adelaar?   Arend
Het gangbare woord voor stuurcabine.   Cockpit
Dit is de wetenschappelijke benaming voor welzijnswerker.   Agoog
Hoe noemt men vaardigheid in het navigeren ook wel?   Stuurmanskunst
Wat is een ander woord voor ontzag?   Egard
Wat is een ander woord voor tastzin?   Gevoel
Dit is een ander woord voor skelet.   Gebeente
Het literaire woord voor deze tuin is bongerd.   Boomgaard
Welk ander woord kennen wij voor de plantenwereld?   Flora
Hoe wordt een leermeester als Bhagwan ook wel genoemd?   Goeroe
Dit is een net woord voor het begrip "bestuurder".   Regent
Wat is een ander woord voor besnijdenis?   Circumcisie
Dit is een andere benaming voor een scheepsjournaal.   Logboek
Dat is een synoniem voor hiaat.   Leemte

Interessante quizsites