Vraag   Antwoord
Wat is de letterlijke betekenis van de naam Boeddha?   De Verlichte
Japanse religie die bestaat uit een mengeling van oude godsdiensten en religieuze riten?   Shintoïsme
Bijbelse figuur die een gelijknamige bende leidde.   Gideon
Wat is de volledige naam van de voormalige paus Benedictus?   Joseph Ratzinger
Hiervoor staan de letters S.J., van de orde der jezuïeten.   Societas Jesu
Hoe noemt men de woning van pastoor, pastor of predikant?   Pastorie
Hoe heet de oefening om de werkelijkheid te ervaren door innerlijke beschouwing?   Meditatie
Hoe heette de heilige bisschop van Tongeren die patroon is van de steden Maastricht, Luik en Stavelot?   Lambertus
Magisch voorwerp voor heksen en feeën.   Toverstaf
Hoe heet de huiskapel van de paus in het Vaticaan?   Sixtijnse kapel
Wat is Bonifacius voor iemand, op wiens naamdag de laatste kans in het seizoen op nachtvorst bestaat?   IJsheilige
Bijbelse ruïnestad in Irak.   Nineve
Latijn voor de eerwaarde Heer.   Reverendus Dominus
Hoe wordt de periode voorafgaand aan Pasen genoemd?   Goede Week
Deze paranormaal begaafde lepelbuiger maakte in de jaren zeventig furore.   Uri Geller
Een andere benaming voor toverij met slechte bedoelingen.   Zwarte kunst
Liturgisch gebedenboek voor katholieke geestelijken.   Brevier
Naar welke paus is onze huidige kalender vernoemd?   Gregorius
Van welk sterrenbeeld is de Latijnse benaming sagittarius?   Boogschutter
Van deze natuurramp bleef volgens Genesis slechts de Ark van Noach bespaard.   Zondvloed
Hoe heet de schrijver van het eerste evangelie?   Mattheus
Welke berg nabij Mekka wordt elk jaar door duizenden pelgrims bezocht?   Mount Arafat
Heilige plek van de Aboriginals.   Ayers Rock
Hoe werden de contraremonstranten ook wel genoemd?   Preciezen
Hoe heet de wereldlijke staat van de paus?   Vaticaanstad
Deze Duitse reformator werd 3 jaar in de ban gedaan door zijn eigen kerk.   Luther
Het bekendste gebed tot Maria.   Weesgegroetje
Deze persoon is geestelijk belast met de zielzorg van militairen.   Aalmoezenier
Wat is de Spaanse benaming voor de week voor Pasen?   Semana santa
Welke Griekse naam wordt gebruikt voor de dierenriem?   Zodiak
Welke Rooms-katholieke feestdag valt op 15 augustus?   Maria Hemelvaart
Bij welk geloof hoort de godin Shiva?   Hindoeïsme
Welke van de zeven hoofdzonden wordt in het Latijn "ira" genoemd?   Woede
Dit is nog steeds de officiële taal in Vaticaanstad.   Latijn
Hoe heet een vorkvormige stok waarmee gezocht wordt naar waterbronnen?   Wichelroede
Hoe werd een priester bij de Meden en Perzen genoemd?   Magiër
Onder welke naam is de spiritueel leider Siddharta Gautama in de wereld beter bekend?   Boeddha
Bekend Christelijk gebed.   Onze Vader
Gemini is de Latijnse benaming voor dit sterrenbeeld.   Tweelingen
Hoe noemt men de lijst van boeken die uitdrukkelijk door de Heilige Stoel verboden worden?   Index
Welke stad in Oekraïne was ooit befaamd vanwege haar 400 kerken en kloosters?   Kiev
Hoe heet het boek met de traditionele Hebreeuwse wetten en de commentaren daarop?   Talmoed
Welke ridders waren te herkennen aan het Maltezer kruis?   Johannieters
De 1ste was maar 33 dagen paus, de 2e van 1978 tot 2005. Welke naam zoeken we?   Johannes Paulus
Toverij met slechte bedoelingen noemen we ook wel ...   Zwarte kunst
Welke heilige wordt met pijlen doorboord afgebeeld?   Sebastiaan
Wat beklimt de muezzin vijfmaal per dag?   Minaret
Europese hoofdstad gesticht door paus Pius IV.   Valetta
Welk deel van een knaagdier brengt geluk?   Konijnenpoot
Bij welke berg verkondigde Mozes de Israelieten de 10 geboden?   Sinai

Categorieën

Interessante quizsites