Vraag   Antwoord
Welk woord staat voor leer van de misdaad?   Criminologie
In zo'n cellencomplex ondergaan mensen geen gevangenisstraf, maar hechtenis.   Huis van bewaring
Wat is een bekend hulpmiddel voor elektronisch huisarrest?   Enkelband
Bangkok Hilton is de bijnaam van deze beruchte gevangenis in Thailand.   Bangkwang
Hoe noemt men een jurist die gratis rechtsbijstand verleent aan onvermogenden?   Prodeoadvocaat
Geef de afkorting voor een gemeentelijke administratieve sanctie.   GAS-boete
Wat is de straf voor de gemiddelde verkeersovertreding?   Geldboete

Categorieën

Interessante quizsites