Vraag   Antwoord
Wat is een ander woord voor gedragspsychologie?   Behaviorisme
Het Oedipuscomplex is bekend, maar wanneer een dochter zich aangetrokken voelt tot haar vader spreekt men van een ... ?   Electracomplex
Deze Oostenrijkse neuroloog (1856-1939) was de grondlegger van de psychoanalyse.   Sigmund Freud

Categorieën

Interessante quizsites