Vraag   Antwoord
Wat vormt samen met Herzegovina een republiek?   BosniĆ«
Welke diplomatieke vertegenwoordiger volgt in rang op de ambassadeur?   Gezant
Welk land bedoelt men met de grootste democratie ter wereld?   India
In welke Franse stad zetelt het Europese parlement?   Straatsburg
Waarop had het wetsvoorstel betrekking dat de Belgische koning Boudewijn in 1990 weigerde te ondertekenen?   Abortus
Hoe noemen we het takenpakket van een minister?   Portefeuille
Welk pact verbiedt de aanleg van een verdedigingssysteem tegen strategische raketten?   ABM Verdrag
Welke organisatie werd op 5 mei 1949 opgericht en zetelt te Straatsburg?   Raad Van Europa
Wie volgde in 1969 Charles de Gaulle op als president van Frankrijk?   Georges Pompidou
Wat is de voornaam van president Poetin?   Vladimir
Welke politieke stroming heeft "de vrijheid van het individu" als uitgangspunt?   Liberalisme
Heerszuchtig persoon.   Dictator
Hoe heet het recht waarbij alleen degenen mochten stemmen die een bepaald bedrag aan belastingen betaalden?   Censuskiesrecht
Overeenkomst waarmee een kabinet aan de slag gaat.   Regeerakkoord
Hoe noem je de heerschappij van een kleine groep die over een land regeert?   Oligarchie
Waar is het NAVO-hoofdkwartier gevestigd?   Brussel
Hoe heet een vriendschapsverdrag tussen twee of meer landen?   Entente
Wat is de term voor aanhangers van een politieke partij die zich op de achtergrond bevinden?   Achterban
Hij was in de periode 2000-2005 Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.   Ruud Lubbers
Hoe heet de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de EU?   Europees Parlement
Zo heet het bekendste geschrift van Mao Zedong.   Het Rode Boekje

Categorieën

Interessante quizsites