Vraag   Antwoord
Op welke schone jongeling werd de godin Aphrodite verliefd?   Adonis
Wie is de god van de westenwind?   Zephyros
Priesteres Pythia uit Delphi was de bekendste.   Orakel
Hoe heet het mythologische achtvoetige paard van Odin?   Sleipnir
Legendarische Zwitserse vrijheidsheld.   Wilhelm Tell
Wie is de geliefde van Amor?   Psyche
Hoe heet de Romeinse godin van de dageraad?   Aurora
Iemand die lijdt aan lycantropie gelooft dat hij hierin kan veranderen.   Weerwolf
Hoe heet de Griekse god van de onderwereld?   Hades
Hoe heet de Romeinse godin van de wijsheid?   Minerva
Hoe heet de zoon van de Griekse hemelgod Ouranos en zijn vrouw Gaia?   Kronos
Welke mythologische figuur had een hoofd met slangen?   Medesa
Welke Griekse nimf werd door Zeus in een laurierboom veranderd?   Daphne
Van welk volk is Oberon de koning en Titania de koningin?   Elfen
Wie is de zus van Zeus en godin van het aardleven?   Demeter
Een van de vele dochters van Nereus die schippers helpen bij zware stormen.   Zeenimf
Deze Griekse god heeft de onderwereld als domein.   Hades
Hoe heet de Griekse god van de winden en stormen?   Aeolus
Wat was de woonplaats van de Noorse Asen?   Asgard
Op welke berg woonden de Griekse goden?   Olympus
Hoe heet de hoogste Germaanse god?   Wodan
Welke Griekse slaaf schreef fabels?   Aesopus
Zeegod die bovenaan mens en onderaan vis is.   Triton
Van welke Egyptische godin wordt de naam geschreven met een hieroglief die een troon voorstelt?   Isis
Hoe werd het veelbeloofde goudland ook wel genoemd?   Eldorado
Hoe heette bij de Romeinen de godin van de huiselijke haard?   Vesta
Hoe heet in de Griekse mythologie een bergnimf?   Oreade
Volgens de Griekse sage doodt hij zijn vader en huwt hij zijn moeder.   Oedipus
Van welke Griekse held was Patrokles de beste vriend?   Achilles
Welke vogel uit de mythologie kwam uit de as van zijn nest opnieuw tot leven?   Phoenix
Hoe heet de god van de zee?   Neptunus
Wie is de godin van de huiselijke haard?   Hestia
Wie is de Griekse god van de noordenwind?   Boreas
Hoe heette het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie?   Pegasus
Wie is de god van donder en oorlog in de noorse mythologie?   Thor
Hoe heet de Germaanse godin van de schoonheid?   Gerda
Welke maand is vernoemd naar Janus, de god der poorten?   januari
Wat is de naam van een mens die met volle maan in een dier verandert?   Weerwolf
Zuster van Zeus en godin van het graan.   Demeter
Wie is de god van het Licht in de Germaanse mythologie?   Balder
De Griekse evenknie van de Romeinse god Mercurius.   Hermes
Dit zeewezentje is te zien in de haven van Kopenhagen.   Meermin
Hoe heette de reus die de hemel wou bestormen?   Gigant
Koele, zachte, gunstige wind, vernoemd naar de Griekse god die de personificatie van de westenwind is.   Zefier
Hoe heet de drank voor de Griekse goden?   Nectar
De naam van deze mythologische figuur betekent letterlijk "gezwollen voeten".   Oedipus
Griekse zeegod die vanboven mens en vanonder vis is.   Triton
Hoe heet de machtigste god uit de Noorse mythologie die het runenschrift schiep?   Odin
Naam van een bekende nimf die na een vervloeking alleen nog maar anderen na kon praten.   Echo
Wie is de evenknie van de Romeinse god Pluto?   Hades

Categorieën

Interessante quizsites