Vraag   Antwoord
Wat was de naam van de gewesten van het Frankische rijk?   Gouw
Welk met mankracht voortbewogen schip werd tot in de 17de eeuw gebruikt?   Galei
Lid van de oorspronkelijke bevolking van Sri Lanka.   Vaddah
In welke wijk pleegde Jack the Ripper rond 1880 een aantal moorden?   White Chapel
Hoe heet het schip van Greenpeace dat in 1985 tot zinken werd gebracht?   Rainbow Warrior
Bij welke plaats vond in 1302 de Guldensporenslag plaats?   Kortrijk
Eeuwenoude handelsverbinding tussen oost en west.   Zijderoute
Massale zoektocht naar goud die rond 1850 in Californië plaatsvond.   Goldrush
Hoe heet de grot in het Franse dal van de Vézère waar men vijf skeletten uit het Paleolithicum heeft gevonden?   Cromagnon
Eregebouw voor beroemde overledenen.   Pantheon
Welke indianenstam leefde oorspronkelijk in Minnesota?   Cheyenne
Deze Portugese ontdekkingsreiziger leidde de eerste zeilreis rond de wereld.   Ferdinand Magellaan
Hoe heet de prehistorische periode in Europa uit de Kopertijd omstreeks 2500 tot 2000 voor Christus?   Klokbekercultuur
Welk volk wordt beschouwd als de uitvinders van ons alfabet?   Feniciers
Wat was de bijnaam van de Russische tsaar Ivan IV?   De Verschrikkelijke
Waar staat in het historische D-Day de letter "D" voor?   Decision
Wat was de codenaam van de militaire missie tegen Osama Bin Laden?   Geronimo
Wie was de tweede mens die voet op de maan zette?   Edwin "Buzz" Aldrin
Werd in 1944 opgericht voor de financiering van het herstel van de oorlogsschade.   Wereldbank
Deze tweede Russische dynastie had de macht van 1613 tot 1917.   Romanov
Deze woeste zeelieden kwamen uit Scandinavië.   Vikingen
Germaanse volksstam.   Angelsaksen
Vroegere West-Europeaan.   Germaan
Wie maakte in 1908 de eerste vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig in Europa?   Jacob Ellehammer
Hoe heette de grootste zeppelin ter wereld die in 1937 verongelukte?   Hindenburg
Waar zat Nelson Mandela 18 jaar lang vast?   Robbeneiland
Naar wie is het continent Amerika vernoemd?   Amerigo Vespucci
Deze organisatie was de tegenhanger van de NAVO.   Warschaupact
Welke plaats in de Verenigde Staten is bekend van de strijd tussen de blanken en de indianen in 1890?   Wounded Knee
Hoe noemen we het roerige tijdperk na afloop van de Eerste Wereldoorlog?   Roaring Twenties
Hoe noemt men de periode van vijandigheid en bewapening tussen de VS en de toenmalige USSR?   Koude Oorlog
Met behulp waarvan werd het hiërogliefenschrift ontcijferd?   Steen van Rosetta
Werd door Japan in 1941 aangevallen.   Pearl Harbour
Hoe heet de Engelse zeevaarder die in 1588 met succes de Spaanse Armada bestreed?   Francis Drake
Wat was de titel van een stadhouder in een provincie van het oude Perzië?   Satraap
Naar deze dochter van de Duitse staalmagnaat Krupp werd een zware mortier vernoemd.   Bertha
Deze wijk in New York werd in 1658 gesticht door Peter Stuyvesant.   Harlem
Wat was het beroep van Florence Nightingale?   Verpleegkundige
Welke farao liet de grootste piramide van Egypte bouwen?   Cheops
Welke Italiaanse kustplaats werd in de Romeinse tijd Ariminum genoemd?   Rimini
Tegen wie zei Julius Caesar: "Et tu, Brute"?   Brutus
Uit welke havenstad vertrok de Titanic in 1912?   Southampton
Deze viel op 9 november 1989.   Berlijnse Muur
Welke kleine enclave in de voormalige Sovjet-Unie was in 1992 inzet van gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan?   Nagorno-Karabach
Welke taal was tussen 1537 en 1850 de beschaafde spreek- en schrijftaal van Noorwegen?   Deens
Welke Europeaan maakte in "Il Milione" voor het eerst melding van het bestaan van Japan?   Marco Polo
Hoe noemde men in het oude Egypte van de Farao's de urn waarin de organen van een mummie werden bewaard?   Canope
Wat is de achternaam van de Schotse zendeling en dokter die de Viktoria watervallen in Afrika ontdekte?   Livingstone
Deze Poolse stad was de bakermat van de vakbeweging Solidarno.   Gdansk
Welke Mexicaanse rebel werd doodgeschoten in 1923?   Pancho Villa

Categorieën

Interessante quizsites