Vraag   Antwoord
Rondtrekkende middeleeuwse dichter-zangers zijn...   Troubadours
Hij wordt beschouwd als een van de grootste Russische dichters.   Poesjkin
Vijfvoetige versregel.   Pentameter
Deze Japanse dichtvorm bestaat uit drie regels.   Haiku
Bestaat uit twee kwatrijnen en twee terzinen.   Sonnet
Hoe wordt een tweeregelig lyrisch gedicht genoemd?   Epode
Versvoet die bestaat uit twee onbeklemtoonde lettergrepen en een beklemtoonde.   Anapest
Hoe heet de leer van het heldendicht?   Epiek
Hoe heet een versvoet met twee korte en een lang beklemtoonde lettergreep?   Anapest

Categorieën

Interessante quizsites