Vraag   Antwoord
Wie was de oprichter van Apple Inc.?   Steve Jobs
Wat is een ander woord voor "wordprocessor"?   Tekstverwerker
Grafische reclame-uiting op internet.   Banner
Hoe wordt een uitgebreide homepage met achterliggende pagina's op internet genoemd?   Website
HTML: elke keer we een website bekijken, komen we in aanraking ermee. Maar waarvoor staat de afkorting?   Hypertext Markup Language
Waarvoor staat de afkorting ADSL?   Assymetric Digital Subscriber Line
Met welk woord duiden we een diskette ook wel aan?   Floppy
Wat is de naam van het overzichtsscherm binnen Windows?   Bureaublad
Wie speelt de hoofdrol in de computerspellenreeks "The Legend Of Zelda"?   Link
Hoe heet de post die je langs de computer kunt verzenden en ontvangen?   E-mail
Geef een ander woord voor modulator/demodulator   Modem

Categorieën

Interessante quizsites