Vraag   Antwoord
Hoe heet het college dat de overheidsuitgaven controleert?   Rekenhof
Welke dienst ondersteunt de Belgische koning bij het uitoefenen van zijn taken?   Kabinet van de koning
Wie vertegenwoordigt de Belgische koning in het parlement?   Kabinetschef
Wat is de achternaam van de man die van 1992 tot 1999 premier was in België?   Dehaene
Hoe heet de ex-voorzitter van de Generale Bank die door de Belgische regering in juni 1999 werd aangesteld als dioxine-crisismanager?   Fred Chaffart
Welke vrouw haalde net als Miet Smet een zitje in het Europees Parlement via de CVP-lijst?   Marianne Thyssen
In de Limburgse gemeente Hoeselt diende ooit een vergadering van de gemeenteraad met één dag te worden uitgesteld, omdat zeven vrouwelijke raadsleden niet konden komen. Welk was de opvallende reden?   Ze hadden een ticket voor de Chippendales
Hoeveel zetels verloor de CVP in het Vlaams Parlement na de verkiezingen van 13 juni 1999?   7 zetels
Welk Europarlementslid en voormalig partijvoorzitter van de PSC is de oprichter van Mouvements des Citoyens pour le Changement, of kortweg MCC?   Gérard Deprez
Welke politicus haalde bij de verkiezingen van 13 juni 1999 in zijn eigen kiesdistrict 18,2% van de stemmen binnen en had daarmee de hoogste penetratiegraad van het land?   Stefaan De Clerck
Hoe heette de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node die dat ambt 45 jaar lang uitoefende en op 82-jarige leeftijd overleed?   Guy Cudell
Hoe heet de dame die als eerste vrouw van allochtone oorsprong verkozen werd bij de parlementsverkiezingen?   Fauzaya Talhaoui
Hoe heet de minister van Toerisme die ooit het idee lanceerde om kansarmen met een vakantiecheque te bedenken?   Renaat Landuyt
Wie werd, in opvolging van Charles-Ferdinand Nothomb, als voorzitter verkozen van de P.S.C.?   Philippe Maystadt
Senator en judocoach Jean-Marie Dedecker stelde Koen Aurrousseau aan als zijn medewerker in de senaat. Hoe raakte deze man al eerder in het nieuws?   Als de Mechelse SM-rechter
Welke dame werd in juli 2001, na het Lambertmontakkoord, in de federale regering van staatssecretaris tot minister gepromoveerd?   Annemie Neyts
Wat is de naam van het dok waarvoor Doel moest verdwijnen en waarvan de bouw in juni 2000 moest worden stopgezet op last van de Raad van State?   Het Deurganckdok
Welke journalist schreef in 1995 de roman "Mont Ducal" waarin het reilen en zeilen van de Belgische politiek haarfijn beschreven staat?   Hugo De Ridder
Hoe wordt het akkoord genoemd dat over de partijgrenzen van de meerderheid heen gesloten werd omtrent de politiehervorming?   Het Octopusakkoord
Welke functie had Jacques van Ypersele de Strihou?   Kabinetschef
Bij de taalwetten in 1962 werden er aan heel wat gemeenten faciliteiten toegekend. Er werden faciliteiten ingesteld voor Franstaligen in het Nederlandse taalgebied, zoals in Voeren.Waar was dat echter niet het geval: in Ronse, in Komen of in Spiere Helkijn?   Komen
Herman Van Rompuy, Leo Delcroix en Wilfried Martens - allen bekende politiekers. Maar wie van hen was nooit partijvoorzitter van de CVP?   Leo Delcroix
Toen Bert Anciaux aan zijn ID21 ging werken zette hij, zoals goede politici past, een stapje opzij. Hij werd als partijvoorzitter van de VU vervangen door Patrick Vankrunkelsven. Welk eerbaar beroep heeft deze interimvoorzitter?   Dokter

Categorieën

Interessante quizsites